Reklamačný poriadok

1. Vrátenie tovaru

Aj keď percento vráteného tovaru je nízke, je dobré vedieť, že u nás máte rovnakú záruku ako v kamennom obchode. Je v našom záujme všetko vyriešiť čo najrýchlejšie a bezodkladne, takže sa nemusíte báť, že by ste na vybavenie čakali dlhšie ako je nevyhnutné (spravidla je všetko vyriešené do niekoľkých dní).

2. Rozsah povinností v prípadne chybného tovaru

Právo z vád/vady tovaru môžete uplatniť do 24 mesiacov od prevzatia tovaru rovnako ako v kamennom obchode. U tovaru s uvedenou dobou použiteľnosti potom počas stanovenej doby použiteľnosti. Nezodpovedáme za opotrebenie tovaru jeho bežným používaním. U tovaru predávaného za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná. U použitého tovaru nezodpovedáme za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal použitý tovar v momente prevzatia tovaru Vami.

3. Obmedzenie zodpovednosti za vady vyplývajúce z povahy tovaru a nevhodného spôsobu použitia

Bimmer.sk nenesie zodpovednosť za vady vzniknuté nevhodným výberom tovaru, spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením, vyplývajúce z nedodržania pokynov/návodu na použitie výrobku, použitím tovaru v rozpore s deklarovaným účelom, nedodržanie spôsobu ošetrovania či nenahlásením vady bez zbytočného odkladu. V takých prípadoch môže byť obmedzenie zodpovednosti vo svojom dôsledku kvalifikované ako spôsobenie vady kupujúcim.

4. Reklamácia a jej priebeh

Reklamáciu je možné uplatniť poštou. K tomu, aby sme mohli reklamáciu vybaviť, musíte predložiť doklad preukazujúci, že ste tovar zakúpil v bimmer.sk (postačí i číslo objednávky alebo doklad o zaplatení).

Pri uplatnení reklamácie Vám bude vždy vystavené potvrdenie o prijatí reklamácie. Pri vypĺňaní formulára nezabudnite uviesť, aká je vada tovaru alebo ako sa vada prejavuje.

5. Doručenie reklamovaného tovaru

V prípade, že budete zakúpený tovar posielať na reklamáciu poštou, prípadne inou doručovacou službou, zašlite zásielku na nasledovnú adresu:

Bimmer.sk
Michal Pavlovič
Trnovo 79
03841 Košťany nad Turcom

Do zásielky priložte vyplnený reklamačný formulár, ktorý si môžete nižšie stiahnuť.

Reklamovaný tovar v žiadnom prípade nezasielajte na dobierku.

6. Dokumenty na stiahnutie


Reklamačný protokol (PDF - 1,2MB)